Čisticky-jímky-septiky

Čistička One2 Clean 1-3 EO

Čistička One2 Clean  1-3 EO

Akční nabídka
Kód produktu: AD12
Cena bez DPH: 44 000,00 Kč
Cena s DPH: 53 240,00 Kč

 

„Jen tolik technologie, kolik je nutné,tak málo technologie, kolik je možné. „V několika posledních letech bylv oblasti sytémů na zpracování odpadní
vody zaznamenán výrazný technologickýrozvoj. V dnešní době jsou tytosystémy vybaveny sofistikovaným řízeníma různými čerpadly, čidly a ventily.
Současně je třeba poznamenat, že tatotechnická vybavenost je často na úkorspolehlivosti daného výrobku !!!!
One2clean je spolehlivý systémna likvidaci odpadní vody bez jakýchkolivdalších komplikací. Se systémemone2clean budete schopni převzít zodpovědnost
za včasnou likvidaci odpadnívody s ohledem na váš rozpočeta životní prostředí.
 
Biologická čistička odpadních vod One2clean neobsahuje žádné zbytečné prvky a nabízí spolehlivé řešení:
Nutná pouze jedna nádrž a jedna komora.
Menší spotřeba energie a menší opotřebení.
V jímce odpadní vody nejsou žádné mechanické prvky.
V jímce odpadní vody nejsou žádná čerpadla.
V jímce odpadní vody nejsou žádné elektrické komponenty.
V čistírně se usazuje jen velmi málo odpadních kalů.
V případě poruchy se vše jednoduše demontuje a opravuje
mimo nádrž.
Bližší info naleznete v prospektu v sekci " Ke stažení "
 

Vyhledávání

Kontakt

Petr Schindler-EKO Systémy a stavby Alšova 1737 Sokolov 35601 tel:608300919 tel:776038252 tel+fax:352623679

Vyčištěou vodu z čističek je možné vsakovat pomocí vsakovacích tunelů nebo boxů.